En kvarts miljon i tävlingssponsring 2024

Fighter Centre ämnar sponsra medlemmarnas tävlande med 250.000 kr nästa år.

För att möjliggöra detta så kommer vi att göra stora satsningar för att på olika sätt utveckla verksamheten på Fighter Centre.