Domarkurs thaiboxning på Fighter Centre

Svenska muaythaiförbundet håller kurs för blivande muaythaidomare på Fighter Centre den 26 augusti.

Kursen är SMTF:s domarutbildning och omfattar poängbedömning och ringdomarens uppgifter. Kursen ger behörighet för att verka som domare inom SMTF. Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på poängbedömningen samt en introduktion om ringdomarens arbete. Kursen består av en filmvisning på ca 30 min. Därefter går man igenom SMTF regelverk vad gäller tävlingsmomentet. Alla deltagare får diplom och ett domarhäfte i A5-format.

Deltagare måste vara medlem i en förening ansluten till SMTF. Alla kan delta men ju mer erfarenhet av muaythai desto snabbare skapar man sig en känsla för domarens arbete.
Plats: Fighter Centre, Viktoriagatan 19, 411 31 Göteborg
Tid: Lördag den 26 augusti kl. 12:00-16:00
Pris: 500 kr per deltagare faktureras, kvitto skickas därefter från Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Anmälan görs till Fighter Centre via team@fightercentre.com senast torsdag den 24 augusti.
Fighter Centre betalar kostnaden för sina egna medlemmar, under förutsättning att de dömer på kommande tävlingar.
Välkomna!