Protokoll från styrelsemöte 11 december

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 11 december uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade. Urval av besluten denna gång:

– Alla Fighter Centres instruktörer skall HLR-utbildas.
– Gratis provträning i alla idrotter planeras till den 22 januari.
– Föreningens årsmöte 2023 kommer att genomföras i Loungen på Fighter Centre den 26 februari 16:00.

Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

 

 

 

 

 

Publicerad: