Protokoll från styrelsemöte 28 augusti

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 28 augusti uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade. Urval av besluten denna gång:

– Anna Pouraki utsågs till ledamot i den Medicinska Kommittéen
– Det beslutades att tävlingscoacher skall utses av respektive idrotts tävlingsledningar.
– Det beslutades att tävlingsutlägg skall godkännas i förväg.
– Det beslutades att en instruktörskonferens skall genomföras så snart det går.

På bilden (från vänster): Lena Olsson (ordförande), Anna Johansson, August Wallén (adjungerad, sekreterare för mötet), Per Liljeqvist (vice ordförande), Andreas Juhlin (kassör), Martin Wallén, Besam Yousef och Ghazal Zekavat. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Publicerad: