Protokoll från styrelsemöte 22 maj

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 22 maj uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (från vänster): Besam Yousef, Ghazal Zekavat, Jila Javanbakht (sekreterare), Anna Johansson samt Per Liljeqvist (vice ordförande) som var ordförande för mötet. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.