Fighter Centre förbereder gratis träning för flyktingar

Kriget i Ukraina kan leda till den största flyktingvågen sedan andra världskriget.

Över hundra tusen människor har redan tagit sig över gränsen mellan Ukraina och Polen. Enligt beräkningar kan kriget leda till att flera miljoner flyktingar tar sig till väst. De första har redan anlänt till Sverige.

Under flyktingvågen 2015 och framåt arrangerade Fighter Centre gratis träning där totalt över fyra hundra personer deltog. Nu har Fighter Centre IF:s styrelse beslutat att godkänna uppstart av sådan verksamhet igen.

Under den förra flyktingvågen var det många unga män som anlände. Denna gång ser det ut som att det blir mest kvinnor och barn i alla fall i ett första skede. Om Ukraina skulle falla kan det komma att se annorlunda ut. Vi vet därför inte exakt vilken typ av träning som vi kommer att erbjuda utan det får anpassas efter de behov som uppstår.

Vi vill flagga för att vi framöver kan behöva ett flertal ledare och att det också kan bli aktuell med insamling av utrustning.

Publicerad: