Terminsstart VT22

Fortsättare och upp kör igång den 10 januari. Dock blir det pga restriktioner endast träning varannan vecka till och med den 20 mars.

Risk för kö
Vi har i enlighet med myndighetskrav begränsing på antalet personer som får vara inne på centret samtidigt. Det kan därför bli kö utanför då man får vänta på att andra ska gå ut. Alla pass avslutas tidigare för att hålla nere antalet som är inne på centret samtidigt. Av samma skäl måste vi tyvärr även stänga såväl loungen som bastun. Det är mycket viktigt att man skyndar sig ut direkt efter sitt pass!

För samtliga medlemmar (oavsett nivå)
– Nolltolerans mot symtom.
– Man skall stanna hemma tills man har varit helt symtomfri i minst två dagar.
– Man skall stanna borta om en närstående är sjuk.
– Passen kommer att sluta lite tidigare så att det totalt sett blir färre i lokalerna samtidigt.
– Kom nära inpå passet och försök att lämna centret så snart som möjligt efter passet.
– Om det är möjligt använd inte omklädningsrummen. Går det så byt om och duscha hemma.
– Vi rekommenderar alla att ta vilopuls varje dag. Har man puls- och/eller temperaturhöjning ska man hålla sig hemma även om man mår bra.

För fortsättare och upp (start från och med den 10 januari)
– Ojämnt födelsedatum tränar ojämna veckor. Jämnt födelsedatum tränar jämna veckor. Träning varannan vecka. Första träningsveckan (från 10 januari) är vecka två dvs jämn vecka och födda på jämna datum tränar.
– Kan man inte träna fullt pga skada, kör annan träning så att de som kan köra fullt får träna.
– Håll igång kroppen med gym och löpning. Med flera lager kläder och endast näsandning kan man springa (lugnt) även när det är minusgrader.

– Centret hålls öppet för alla medlemmar för friträning från 08.00 till dess att passen börjar för dagen (se scheman) alla dagar utom lördagar. Vi ber alla att köra på udda tider och att sprida ut sig i hallarna, så att det totalt sett är så glest som möjligt.
– Inga gäster, enbart medlemmar tränar på Fighter Centre.

Kompensation
Som kompensation kommer terminen åter att förlängas, dvs ordinarie träning pågår till början av juli istället för att sluta i början av juni. Dessutom kommer man att komma in på centret med vanlig tag för friträning dagtid från (senast) klockan 09:00 alla dagar utom lördagar.”

För nybörjare (start från och med den 24 januari)
– Vi begränsar antalet nybörjare kraftigt. Det kommer att vara mycket begränsat antal i varje grupp. Det är först till kvarn som gäller!
– Ingen provträning, man måste teckna autogiro innan man börjar. Enbart medlemmar tränar på Fighter Centre.
– Notera att nybörjarkursen är just en kurs på fasta dagar och tider, den följer en läroplan och antalet deltagare är begränsat.
– Nybörjare kan köra på samtliga schemalagda pass för sin grupp.

Har du frågor ställ dem gärna i idrotternas fb-grupper, då kan fler ta del av svaren (säkert många som har samma frågor).

Alla idrotternas scheman finns här.