Vaccinationsbevis kan bli krav för träning

FHM har föreslagit att vaccinationsbevis skall krävas vid offentliga tillställningar.

Folkhälsomyndigheten (FHM) har i en så kallad hemställan föreslagit för regeringen att vaccinationsbevis skall krävas för alla 18 år eller äldre vid offentliga tillställningar över 100 personer från den 1 december. Dessutom skriver FHM på sin hemsida att:

”Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva följa begränsningar av till exempel max antal personer per kvadratmeter som gäller då vaccinationsbevis inte används.”

Vi tolkar detta som att man överväger att åter införa kvadratmeterregeln som gällde våren 2021 och bedömer det som sannolikt att det även kan komma att gälla träningsanläggningar som vår. Det skulle i så fall innebära att vi antingen behöver kräva vaccinationsbevis för alla 18 år och äldre, eller åter införa maxantal per träning.

Det senare skulle innebära att vi åter bara kunde ta in ett mycket begränsat antal nybörjare och att befintliga medlemmar endast skulle kunna träna varannan vecka. I sådant fall väljer vi att kräva vaccinationsbevis så att så många som möjligt får möjlighet att träna så mycket som möjligt.

Vi uppmanar därför alla medlemmar att vaccinera sig. Bokar man första sprutan nu bör man kunna få andra sprutan i god tid före terminsstart och därmed ha ett vaccinationsbevis klart den 10 januari när vårterminen börjar. Ni som redan har vaccinerat er kan hitta ert vaccinationsbevis här.