Protokoll från styrelsemöte den 10 oktober

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 10 oktober uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (från vänster) Per Liljeqvist (vice ordförande), Lena Olsson (ordförande, ryggen mot kameran), Andreas Juhlin (kassör), Jila Javanbakht (sekreterare), Niklas Enander, Anna Johansson (ryggen mot kameran), och Martin Wallén. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Publicerad: