Protokoll från styrelsemötet den 22 augusti

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 22 augusti uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.