Protokoll från styrelsemöte den 21 februari

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 21 februari uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (från vänster) Per Liljekvist (vice ordförande), Lena Olsson (ordförande), Anna Johansson (sekreterare), Nathalie Lycén, Martin Wallén, Niklas Enander och Andreas Juhlin (kassör). Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.