Protokoll från styrelsemöte den 7 januari

Nu ligger protokollet från Fighter Centre If:s styrelsemöte den 7 januari uppe på hemsidan.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

På bilden (medurs från vänster) Nathalie Lycén, Anna Johansson (sekreterare), Andreas Juhlin (kassör) närmast kameran, Nadia Deland Blomberg, Per Liljekvist (vice ordförande), Lena Olsson (ordförande) och Besam Yousef. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Publicerad: