Terminsstart VT21

Fortsättare och upp kör igång den 11 januari. Nybörjare kör igång den 25 januari. Men det blir inte som vanligt.

För samtliga medlemmar (oavsett nivå)
– Nolltolerans mot symtom.
– Man skall stanna hemma tills man har varit helt symtomfri i minst två dagar.
– Man skall stanna borta om en närstående är sjuk.
– Man tränar endast med en och samma partner hela passet. Instruktören ansvarar för att hjälpa till med bästa möjliga ihopparning i början av passet och sedan kör man med den personen hela passet.
– Passen kommer fortsatt att sluta lite tidigare så att det totalt sett blir färre i lokalerna samtidigt.
– Vi ber alla om att om möjligt inte använda omklädningsrummen. Går det så byt om och duscha hemma.
– Vi rekommenderar alla att ta vilopuls och tempen varje dag. Har man puls- och/eller temperaturhöjning skall man hålla sig hemma även om man mår bra.

För fortsättare och upp (start från och med den 11 januari)
– Från måndag den 25 januari gäller att ojämnt födelsedatum tränar ojämna veckor. Jämnt födelsedatum tränar jämna veckor. Dvs träning varannan vecka.  Detta ersätter datumregeln som alltså gäller till och med söndag den 24 januari. (uppdaterat 2021-01-22).
– Kompensation: centret hålls öppet för alla medlemmar för friträning från 08.00 till dess att passen börjar för dagen (se scheman). Alla dagar, även lördag och söndag. Vi ber alla att köra på udda tider och att sprida ut sig i hallarna, så att det totalt sett är så glest som möjligt.
– Som tidigare inga gäster, enbart medlemmar tränar på Fighter Centre.

För nybörjare (start från och med den 25 januari)
– Vi begränsar antalet nybörjare ytterligare. Det kommer att vara mycket begränsat antal i varje grupp. Det är först till kvarn som gäller!
– Fortsatt ingen provträning, man måste teckna autogiro innan man börjar. Enbart medlemmar tränar på Fighter Centre.
– Notera att nybörjarkursen är just en kurs på fasta dagar och tider, den följer ett läroplan och antalet deltagare är begränsat.
– Nybörjare kan köra på samtliga schemalagda pass för sin grupp. Vi håller nere gruppantalet.

Har du frågor ställ dem gärna i idrotternas fb-grupper, då kan fler ta del av svaren (säkert många som har samma frågor).

Alla idrotternas scheman finns här.

Publicerad: