Viktig information – Nya restriktioner

Regeringen har gått ut med nya restriktioner som vi måste anpassa oss till.

Fredag den 18 december gick regeringen ut med en rad med nya restriktioner som bland annat även omfattar gym. Du kan läsa mer på tex SVT.  Förutom det sedan länge existerande och självklara reglerna med nolltolerans mot symtom, att man skall stanna hemma tills man har varit helt symtomfri i två dagar samt att man skall stanna borta om en närstående är sjuk, så kommer följande att gälla:

För samtliga
– Man tränar endast med en och samma partner hela passet. Instruktören ansvarar för att hjälpa till med bästa möjliga ihopparning i början av passet och sedan kör man med den personen hela passet.
– Passen kommer fortsatt att sluta lite tidigare så att det totalt sett blir färre i lokalerna samtidigt.
– Vi ber alla om att om möjligt inte använda omklädningsrummen. Går det så byt om och duscha hemma.
– Vi rekommenderar alla att ta tempen varje dag. Har man puls- och/eller temperaturhöjning skall man hålla sig hemma även om man mår bra.

Fortsättare och upp (start från den 11 januari)
– Träning endast hälften av passen. Ojämnt födelsedatum tränar ojämnt datum. Jämnt födelsedatum tränar jämna datum. Det blir roterande, dvs de pass man missar ena veckan kommer man att kunna gå på andra veckan och vice versa. Detta gäller MINST till den 24 januari (så länge gäller nuvarande restriktioner) men kan förlängas beroende på vad regeringen beslutar.
– Kompensation: centret hålls öppet för alla medlemmar för friträning från 08.00 till dess att passen börjar för dagen (se scheman). Alla dagar, även lördag och söndag. Vi ber alla att köra på udda tider och att sprida ut sig i hallarna, så att det totalt sett är så glest som möjligt.
– Som tidigare inga gäster, enbart medlemmar tränar på Fighter Centre.

Nybörjare (start från den 25 januari)
– Vi begränsar antalet nybörjare ytterligare. Det kommer att vara mycket begränsat antal i varje grupp. Det är först till kvarn som gäller!
– Fortsatt ingen provträning, man måste teckna autogiro innan man börjar. Enbart medlemmar tränar på Fighter Centre.
– Notera att nybörjarkursen är just en kurs på fasta dagar och tider, den följer ett läroplan och antalet deltagare är begränsat.

Har du frågor ställ dem gärna i idrotternas fb-grupper, då kan fler ta del av svaren (säkert många som har samma frågor).

Notera: Vi är medvetna om att regeringens restriktioner för gym just nu inte är juridiskt tvingande, men dels anser vi att det är vårt ansvar att följa restriktionerna efter bästa förmåga och dels så kommer det troligen en lag som ger regeringen möjlighet att stänga ner bland annat gym och köpcentrum i mitten av januari. Vi är också medvetna om att det finns klubbar som kör på i full fart utan begränsningar, men oavsett det så måste vi ta vårt ansvar och göra det vi kan! Risken är också att de verksamheter som kör på utan begränsningar kommer att orsaka att hela branschen stängs ner, även om det bara är ett fåtal som missköter sig.

 

Publicerad: