Instruktörskonferens för kickboxningen

På måndagen fick upplägg, läroplaner och schema en grundlig genomgång när planen för 2021 presenterades.

Det blir en ganska stor schemaändring inför vårterminen. Höstens elit och avancerade, samt fortsättare med hög närvaro, kommer att fördelas på två avancerade grupper. Baserat på närvaro och tävlingsdeltagande kommer det sedan att bildas en tävlingsgrupp till hösten 2021. Vårterminens schema kan du ta del av här.

Alexander och Alexandra är nytillskott till kickboxningens instruktörsstab. Alexander som bland annat tillhört MMA landslaget, kommer att ha huvudansvaret för de två avancerade grupperna med stöttning av Alexandra och Paula.

På bilden från vänster: Alexandra, Ahmed, Alexander, Jimmy, Paula, Anna, Miia och Jon.