Nybörjare vårterminen

Nybörjarstarten kan skjutas fram, i sådant fall skjuts även aktivering av autogiro fram.

Enligt plan kör våra nybörjargrupper igång från och med den 25 januari. Men starten kan mycket väl skjutas fram i tiden beroende på de restriktioner som då gäller. Vi kommer att i god tid via e-post meddela alla som har anmält sig om eventuella förändringar!

Observera: Vi kommer inte att aktivera autogirodragningarna förrän EFTER att nybörjarkurserna har startat oavsett vilket första dragningsdatum som står i avtalet!

Du kan därmed utan oro signa upp för att garantera en plats i den grupp som passar dig bäst. Grupperna kommer fortsatt ha ett begränsat antal deltagare.

Här hittar du intresseanmälan och videon nedan beskriver anmälningsprocessen.