Stora planer för kickboxningen till våren

Vi kommer satsa stort och genomföra en hel del förändringar!

Martin Koll kommer efter många års trogen tjänst med grymma insatser och resultat, att sluta under våren. Han kommer dock att vara kvar som mentor och coach på föreningens egna tävlingar samt på SM. Det är alltså nödvändigt för föreningen att ersätta Martin samt att bygga en ännu bättre organisation för att säkerställa en bra framtida utveckling för våra kickboxare.

Vi kommer att såväl utveckla befintliga instruktörer som ta in ytterligare instruktörsresurser. Våra instruktörer kommer att deltaga på fler utbildningar och ett system med hjälpinstruktörer kommer att införas.

Vi kommer att ta fram nya upplägg för nybörjare och fortsättare som balanserar teknik med fys som på bästa sätt förbereder för högre nivåer.

Det blir en clean slate på avancerade till elit. Elitgruppen upplöses och vi satsar på två avancerade grupper under våren. De som har hög närvaro samt maxar på passen (samt tävlar) kommer att lyftas till en tävlingsgrupp som kör igång hösten 2021. Dit lyfter vi också bra erfarna coacher.

Det blir ett ökat fokus på K-1 inom föreningen. Regelbundna sparringutbyten planeras.