Kampsport som självförsvar

En del kampsporter utvecklades som självförsvar mot rövare, andra för att möta fiender i en väpnad konflikt.

Kampsport heter på engelska ”martial arts” vilket kanske egentligen bäst översätts till ”krigskonster” snarare än ”kampsport”. Kampsport var från början avsett att hantera fysiskt våld i verkliga livet. Under åren förändrades karaktären och idag ser man kampsporter som inriktar sig på tradition, tävling, motion eller självförsvar (eller en kombination). Det finns även många kampsporter skapade i modern tid men dom är ofta influerade av äldre system.

Människan har en fight-or-flight-instinkt, där flyktdelen exempelvis kan vara reflexer att rygga tillbaka eller blunda och att vilja fly eller ”frysa fast”. Kampsporten bygger upp goda vanor där man lär sig kontrollera känslor och tankar i en pressad situation för att ha en bättre chans att reagera på rätt sätt. Man behöver kunna skydda sig och behålla lugnet för att ta sig ut ur en situation, och om nöden kräver det kunna fysiskt försvara sig utifrån de förutsättningar man har.

Kampsporten gör oss snabbare och starkare vilket skapar förutsättningar för att vi skall kunna försvara oss mot våld och hot. Man har testat på att hantera pressade situationer även när man är trött och utmattad. Disciplin, kontroll över sina känslor, självförtroende samt fysisk och mental styrka är alla egenskaper som är viktiga att ha i en situation som kan vara hotfull och farlig. Man lär sig även att analysera och utvärdera faror och risker.

Kampsporten gör oss också bekanta med hur våld faktiskt ser ut. Kampsport är aldrig okontrollerat våld, men vi lär oss att hantera slag, sparkar och olika tekniker i en kontrollerad och trygg miljö där vi blir vana vid känslan att få slag och sparkar mot oss utan att drabbas av panik. Därför lär man sig också att förstå hur okontrollerat våld kan se ut och kännas och har respekt för faran. Som kampsportsutövare lär man sig att undvika konflikter och en inre trygghet gör att man inte så lät blir provocerad. Men man har verktyg om man någon gång trots allt skulle hamna i en hotfull situation.

Krav Maga är en ett renodlat självförsvarssystem skapat just för att hantera olika sorters vanligt förekommande attacker. Det är en kampsport vars specifika syfte är att ge utövaren verktyg och förmågor att kunna försvara sig i hotfulla situationer som kan uppstå i vardagen och livet.