Organisation i kommittéer

Föreningsstyrelsen har grundat tio kommittéer för att effektivare organisera arbetet i föreningen.

I en så stor förening som Fighter Centre IF behöver man bygga en organisation som inkluderar många fler medlemmar i arbetet än vad som får plats i styrelsen. Genom grundandet av kommittéer så engageras kompetens i föreningsarbetet och det praktiska genomförandet läggs på personer som är direkt aktiva inom aktuellt område. Styrelsen kan då frigöra tid och ägna sig åt att fatta strategiska beslut och följa upp verksamheten. Med fler funktionärer som har insyn i hur arbetsuppgifter skall genomföras blir föreningen dessutom avsevärt mycket mindre personberoende.

Kommittéerna kommer att aktiveras efter sommaren. Arbetet kommer sedan att struktureras och ansvarsområden formaliseras över tid. Kommittéledamöterna utses av föreningens styrelse och det är alltid den som är ytterst ansvarig för verksamheten och de beslut som fattas. Du kan läsa mer om de olika kommittéerna, deras funktion och uppdrag samt ledamöter här.

Publicerad: