Disciplinärenden inom idrotten

Som medlem i Fighter Centre If är man skyldig att följa de regler som gäller inom idrotten.

Föreningens ansvar omfattar allt som händer i föreningens regi, vilket innebär på eller i anslutning till träning samt på och till/från tävling. Brott mot föreningens stadgar (notera § 12 samt § 13), de olika idrotternas tävlingsregler med mera kan leda till avstängning eller till och med uteslutning. Det är föreningsstyrelsen som fattar beslut i sådana frågor.

Dessutom kan de förbund (se § 3 i stadgarna) som föreningen är ansluten till, fatta beslut om avstängning vid idrottsrelaterade förseelser. Föreningen är skyldig att tillse att sådana beslut efterföljs. En konsekvens kan annars bli att hela föreningen utesluts ur aktuellt Specialidrottsförbund eller till och med ur Riksidrottsförbundet (RF).

Vidare så kan vissa brott (hot, misshandel, narkotikabrott, doping, brott mot kampsportslagen etc) som sker utanför föreningens verksamhet också leda till avstängning. Detta om man till exempel blir dömd i domstol (ofta räcker det med att åtal väcks av åklagare) eller om en juridisk instans inom idrotten beslutar om avstängning.

Här kan man läsa om ett exempel på det sistnämnda. En kampsportsutövare som deltagit i en illegal kampsportstävling blev av Riksidrottsnämnden (RIN) avstängd från allt idrottsutövande (gäller alltså alla föreningar inom RF) i två år.

Publicerad: