Engagerade medlemmar efterlyses

Nu när alla tävlingar ligger nere och verksamheten går på halvfart jobbar vi med att utveckla föreningen på lång sikt.

Fighter Centre IF är Sveriges största kampsportsförening. Över tid behöver vi bygga en organisation som inkluderar fler medlemmar i arbetet och som gör att styrelsen som helhet kan ägna sig mer åt att fatta strategiska beslut.

Arbetet pågår därför med att bygga upp en struktur med kommittéer som kan engagera medlemmar med olika kompetenser. På så sätt kommer vi bort från personberoende och det kan tas fram riktlinjer, instruktioner, rutiner och faktablad för alla nyckelfunktioner. Föreningen får en mer effektiv organisation som sträcker sig längre ut i föreningen och det blir lättare att ha översyn och att organisera arbetet.

Det är föreningens styrelse som fattar beslut om kommittéerna. Styrelsen kan ta hjälp av, samt delegera arbete och beslut till kommittéerna, men formellt är det fortsatt styrelsen som är ansvarig. Kommittéerna kommer att utvecklas, ansvarsuppgifter formaliseras och poster tillsättas över tid.

I dagsläget eftersöker vi engagerade medlemmar enligt nedan:

– Personer med administrativ kompetens för tävlingskoordinering.

– Personer med administrativ kompetens för bidragsansökningar.

– Personer med kompetens inom kommunikation för nyhetsuppdatering av tävlingsresultat med mera på sociala medier, hemsida etc.

– Personer intresserade av att hjälpa till med planering och organisation av föreningens tävlingar. Gärna händiga och duktiga på att fixa grejer.

– Personer med juridisk kompetens för att kunna ge styrelsen råd och vägledning i olika situationer.

Det handlar i första hand om att fler skall lära sig att behärska viktiga funktioner inom föreningen. Det är inte betungande eller tidsödande.

Om du själv är intresserad eller om du känner till någon lämplig maila gärna info@fightercentre.com.