Vi minskar antalet personer som är på centret samtidigt *uppdaterad*

Efter fredagens regeringsbeslut försöker vi begränsa antalet som vistas samtidigt på centret.

Rent juridiskt gäller inte regeringens beslut om att förbjuda samlingar på över 50 personer gymanläggningar, simhallar etc men vi kommer ändå att genomföra några åtgärder för att ytterligare minimera eventuell smittspridning.

Vi har för närvarande knappt halv beläggning med ett par hundra besökare utslaget under hela dygnet. Därmed sällan så många som 50 personer som tränar på en gång. Dessa är sedan fördelade på sex hallar och gym.

1. Det kommer att vara låst mellan centret och gymmet. Skall man gå in på centret måste man gå via receptionen.

2. Receptionen kommer att hålla räkning på dem som går in och ut så att vi får en uppfattning om hur många vi har inne på centret vid varje givet tillfälle.

3. Vi ber alla, framförallt dem som börjar eller slutar sina pass mellan 18:00 och 19:30, att inte komma tidigare än nödvändigt före passet och inte stanna längre än nödvändigt efter passet.

4. Samtliga kvällspass som slutar 18:00 eller senare avslutas en liten stund tidigare än vanligt. Detta för att för naturligt minska antalet som befinner sig i lokalerna på en gång.

Detta gäller per omgående! Vi tackar alla för visad förståelse och gott samarbete!

Vi påminner alla om att:
– Aldrig komma till centret med förkylningssymtom.
– Stanna hemma i minst två symtomfria dagar efter sjukdom.
– Tvätta händerna ofta, noggrant och länge.

Det kommer att behövas mycket hjälp i samhället framöver. I synnerhet vårdpersonal efterfrågas. Hyresgästföreningen organiserar grannsamverkan.

 

 

Publicerad: