Protokoll från styrelsemötet den 23 februari

Nu ligger protokollet från Fighter Centre IF:s styrelsemöte den 23 februari uppe på hemsidan.

På bilden (från vänster) Niklas Enander, Per Liljekvist, Lena Olsson, Andreas Juhlin, Rickard Ramsten, August Wallén och Nathalie Lycén (lite dold). Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.