Protokoll från styrelsemötet den 6 januari

Nu ligger protokollet från Fighter Centre IF:s styrelsemöte den 6 januari uppe på hemsidan.

På bilden (från vänster) Andreas Juhlin, August Wallén, Lena Olsson, Nathalie Lycén, Per Liljekvist, Rickard Ramsten, Anna Johansson och Martin Wallén. Niklas Enander bakom kameran. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

Publicerad: