Fullt hus på instruktörskonferensen

Måndagen den 16 december hölls den sedvanliga instruktörskonferensen på Fighter Centre.

Över 40 instruktörer från centrets alla idrotter var på plats.


Konferensen inleddes med en gästföreläsning av Andreas Olsson och Farshad Ashnai från Sportrehab som höll ett mycket uppskattat föredrag om återhämtning.

Därefter gick August Wallén igenom den helt genomarbetade instruktörshandboken som är gemensam för alla instruktörer och idrotter på Fighter Centre.


Det minglades såväl före som efter konferensen och toast (före) samt våfflor (efter) lockade!