Fighter Centre IFs styrelse på skolbänken

Lena Olsson, Anna Johansson, Andreas Juhlin från FCIFs styrelse har gått kursen ”Att leda och utveckla en ideell idrottsförening” i Sisu idrottsutbildarnas regi.

Kursen gav verktyg och tips på hur man kan utveckla föreningens organisation och verksamhet.  Det är en introduktion samt inspiration kring föreningslärans grunder och riktar sig till alla organisationsledare. Man tar upp meningen med föreningen och vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision samt verksamhetsplan. Dessutom diskuterades:

– Trender – hur påverkar de oss?
– ”Allt som inte är under utveckling är under avveckling”
– SWOT
– Ledarundersökningar
– Verktyg för att ta tempen på styrelsens arbetssätt.
– Årshjul – vad händer när?

” Jag tyckte den var jättebra och den gav mycket, berättar Anna. Man fick lite bättre insyn om hur man arbetar på ett strategiskt sätt och många bra tips och idéer. Kändes som om vi alla tre fick lite glöd och började tänka på hur vi kan göra hos oss.”

Styrelsen har full fart framåt! Nästa styrelsemöte är planerad till den 6 januari.