Styrelsen är HBTQ-certifierad via RFSL

På oktobers styrelsemöte beslutades att styrelsen skulle gå RFSLs HBTQ-grundkurs, vilket nu är genomfört.

Genom kursen lär man sig om arbetsmiljöfrågor, bemötande och hur normer påverkar oss. Webbutbildningen varvar pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för reflektion. Förhoppningen är att kunskapen om de här frågorna leder till att fler blir inkluderade, både i arbetslivet och i samhället i stort.

Kursen innehåller fyra moduler: Normer, Hbtq-begrepp, Lagar och mänskliga rättigheter samt Bemötande.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling.