Protokoll från Styrelsemötet den 24 november

Nu ligger protokollet från Fighter Centre IF:s styrelsemöte förra söndagen uppe på hemsidan.

Styrelsen beslutade bland annat att om man skall vara aktivt tävlande och mottaga ekonomiskt stöd från föreningen måste man ge tillbaka till föreningen i form av engagemang. Man kan tex följa med på tävlingar som coach eller domare, vara funktionär vid event, hjälpa till vid öppet hus/städdagar etc.

På bilden (från vänster) Lena Olsson, Rickard Ramsten, Anna Johansson, Per Liljekvist, Niklas Enander, Martin Wallén (närmast kameran), Nathalie Lycén och Andreas Juhlin. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

Publicerad: