Förnyad vaccinering mot doping

Styrelsen kan stolt meddela att Fighter Centers vaccinering är, sedan slutet av november, förnyad hos RF.

Föreningen jobbar aktivt med vaccinering mot doping i samarbete med Riksidrottsförbundet.

”Vaccinera klubben mot doping” är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Svensk Antidoping. Klubben gör först en antidopinganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Publicerad: