Styrelsemöte Fighter Centre IF

I söndags hade styrelsen för Fighter Centre IF sitt första styrelsemöte.

I ordförandes frånvaro höll föreningens vice ordförande i mötet och en lång rad viktiga frågor avhandlades. Man kan ta del av föreningens protokoll löpande då pdf:er läggs upp på hemsidan så snart protokollen är justerade.

Från vänster på bilden: Per Liljekvist, Anna Johansson, Lena Olsson, Nathalie Lycén, Niklas Enander och Martin Wallén. Du hittar en förteckning över föreningens funktionärer här.

Styrelsen eftersöker bland annat intresserade medlemmar som vill engagera sig i föreningen som funktionärer, förare, coacher med mera!

Publicerad: