Kallelse till extra årsmöte den 18 augusti

Gladius IF, Fighter Muay Thai, Fighter Kickboxning, Fighter Krav Maga och Vasa Taekwon-Do kallar sina medlemmar till extra årsmöte söndagen den 18 augusti klockan 14:00 på Fighter Centre.

Mötet inleds med presentation och förklaring av alla förslag samt frågestund. Därefter tas föreningarnas årsmöten efter varandra enligt nedan. Observera att det är föreningarnas befintliga medlemmar som har rösträtt på respektive möte.

 

Föredragningslista Gladius IF
1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.     Fastställande av föredragningslista.
6.     Förslag om ändring av förändring av föreningens stadgar:

a) Namnbyte till Fighter Centre IF.
b) Utöka verksamheten med nya idrotter: Kickboxning, Krav Maga, Taekwon-Do och Boxning.
c) Förslag att utöka antalet styrelseledamöter att väljas (utöver ordförande) från fyra till sex. Dessa skall i möjligaste mån representera medlemmarnas idrottsutövning. Att gälla per omgående.
d) Förslag att utöka valberedningen till tre ledamöter. Att gälla per omgående.
e) Förslag att utöka antalet revisorer till två. Att gälla per omgående.

7.     Förslag att ansöka om medlemskap i respektive riksorganisation för de nya idrotterna.
8.     Val av:

a) föreningens ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte.
b) sex ledamöter fram till nästa ordinarie årsmöte.
c) två suppleanter fram till nästa ordinarie årsmöte.
d) två revisorer fram till nästa ordinarie årsmöte.
e) tre ledamöter i valberedningen fram till nästa ordinarie årsmöte.


Förslag funktionärer Fighter Centre IF

Styrelseordförande
Rickard Ramsten (mma)

Styrelseledamöter
Lena Olsson (thaiboxning)
Andreas Juhlin (mma)
Natalie Lycén (bjj)
Martin Wallén (krav maga)
Anna Johansson (kickboxning)
Niclas Enander (taekwon-do)

Suppleanter
Amanda Vikingsson (bjj)
Per Liljeqvist (thaiboxning)

Revisorer
Isak Yousef (mma)
Carl Heldtander (thaiboxning)

Valberedning
Maria Ruul (thaiboxning)
Daniel Karlsson (mma & bjj)
Daniel Södling (kickboxning)

 

 

Föredragningslista Fighter Muay Thai Förening
Extra årsmöte genomförs under förutsättning att förslagen gick igenom på Gladius IF:s extra årsstämma.
1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.     Fastställande av föredragningslista.
6.     Förslag att den idrottsliga verksamheten övergår i Fighter Centre IF:s regi
7.     Förslag att föreningens medlemmar överförs till Fighter Centre IF.
8.     Föreningens tillgångar överlåts till Fighter Centre IF.
9.     Föreningen avregistreras och upplöses helt i lämplig takt.

 

Föredragningslista Fighter Kickboxnings Förening
Extra årsmöte genomförs under förutsättning att förslagen gick igenom på Gladius IF:s extra årsstämma.
1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.     Fastställande av föredragningslista.
6.     Förslag att den idrottsliga verksamheten övergår i Fighter Centre IF:s regi så snart som Fighter Centre IF godkänts som kickboxningsförening.
7.     Förslag att föreningens medlemmar överförs till Fighter Centre IF så snart som Fighter Centre IF godkänts som kickboxningsförening.
8.     Föreningens tillgångar överlåts till Fighter Centre IF.
9.     Föreningen avregistreras och upplöses helt i lämplig takt.

 

Föredragningslista Fighter Krav Maga Förening
Extra årsmöte genomförs under förutsättning att förslagen gick igenom på Gladius IF:s extra årsstämma.
1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.     Fastställande av föredragningslista.
6.     Förslag att den idrottsliga verksamheten övergår i Fighter Centre IF:s regi så snart som Fighter Centre IF godkänts som krav maga-förening.
7.     Förslag att föreningens medlemmar överförs till Fighter Centre IF så snart som Fighter Centre IF godkänts som krav maga-förening.
8.     Föreningens tillgångar överlåts till Fighter Centre IF.
9.     Föreningen avregistreras och upplöses helt i lämplig takt.

 

Föredragningslista Vasa Taekwon-Do Club
Extra årsmöte genomförs under förutsättning att förslagen gick igenom på Gladius IF:s extra årsstämma.
1.     Fastställande av röstlängd för mötet.
2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.     Fastställande av föredragningslista.
6.     Förslag att den idrottsliga verksamheten övergår i Fighter Centre IF:s regi så snart som Fighter Centre IF godkänts som Taekwon-Do-förening.
7.     Förslag att föreningens medlemmar överförs till Fighter Centre IF så snart som Fighter Centre IF godkänts som Taekwon-Do-förening.
8.     Föreningens tillgångar överlåts till Fighter Centre IF.
9.     Föreningen avregistreras och upplöses helt i lämplig takt.

Publicerad: