Samarbete med SportRehab

Fighter Centre har inlett samarbete med SportRehab för att alla medlemmar skall kunna få snabb hjälp vid idrottsrelaterade skador.

SportRehab har professionell idrotts-rehab med såväl fysioterapeuter (sjukgymnaster) och handterapeuter. Aktiva får hjälp med akuta skador inom två dagar och högkostnadsskydd gäller. Mer information och länk till tidsbokning hittar du här!

, , , ,

Publicerad: