Idrottsplatsen på Fighter Centre

Idrottsplatsen daglig verksamhet fick prova på MMA på Fighter Centre med instruktörer från Gladius.

Idrottsplatsen är en kommunal daglig verksamhet som ger personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd möjlighet att satsa på idrott. I fredags fick de testa på ett roligt, tufft pass MMA under ledning av Simon Bandarian. Anders Nilsson, Rickard Ramsten och Henke Segelström var med som hjälpinstruktörer.

, ,

Publicerad: