Säker kommunikation

Du når sedan några dagar vår webbplats med HTTPS (SSL) vilket gör att kommunikationen med din webbläsare sker krypterat.

Vi gör denna ändring för att ingen skall kunna avlyssna eller manipulera kommunikationen t.ex. när du skickar in formulärdata till oss på ett osäkert nätverk. Utöver detta är det inget som påverkar dig som besökare.

, ,

Publicerad: