Fighter Muay Thai stödjer projekt i Kambodja

Fighter Muay Thai bedriver inte bara en betydelsefull klubbverksamhet och fostrar framgångsrika fighters utan stödjer även fortsatt de livsviktiga lokala projekten mot fattigdomen i Kambodja. Läs mer.

Det senaste bidraget från FMT till projekten i Kambodja dedikeras FMTs tre tävlande på Royal World Cup som pågår i Bangkok Thailand. På plats coachas de av August Wallén, Jens Fredholm och Fredrik Björnander. Även Lena Olsson från FMT är på plats i Bangkok som en i landslagsledningen. Drygt 2 000 deltagare från 102 länder fightas om medaljerna i den prestigefyllda turneringen.

Projekten i Kambodja som FMT fortlöpande bidrar till ser bland annat till att barn och ungdomar får näringsrika mål mat och rent vatten varje dag. Läs mer på Facebook.