Lena Olsson ny ordförande för Svenska Muay Thai Förbundets Tävlingsråd

Lena Olsson tränar på Fighter Muay Thai och sitter som vice ordförande och sekreterare i FMTs styrelse. Nu har hon fått uppdraget att leda Svenska Muay Thai Förbundets Tävlingsråd.

Lena har lång erfarenhet av att bedriva tävlingsverksamhet inom thaiboxning och har varit med och arrangerat både mindre klubbtävlingar som FMT Ladies Open och större galor som Muay Thai Arena. Under SM i Umeå 2014 och NM 2014 var det Lena som var ansvarig för tävlings-sekretariatet.

Lena mottog en förfrågan från Svenska Muay Thaiförbundets ordförande Daniel Norrgård om att ta över ansvaret för tävlingsrådet. Lena tackade ja, och efter ett godkännande från förbundsstyrelsen lämnade Lena omgående sin nuvarande roll i Svenska Muay Thaiförbundets styrelse som kassör till förmån för Tävlingsrådet.

Tävlingsrådet

Lena är nu ordförande för Svenska Muaty Thai förbundets Tävlingsråd som består av ordförande och 4 ledamöter varav 1 elitansvarig (Jörgen Krut) och 1 förbundskapten (Pelle Bånghäll).Tävlingsrådet arbetar för att administrera och vidareutveckla thaiboxningen i Sverige. Tävlingsrådet ansvarar även för landslaget.

Tävlingsrådet arbetar mycket med att följa upp och bearbeta internationella regelverk samt harmoniserar det till svenska förutsättningar så att svensk lag bibehålls.

Tävlingsrådet är även ansvarigt för att ge sanktioner och de tävlingar som är godkända finns upplagda i kalendern på Svenska Muay Thai förbundets hemsida.

Bild: Studiofotografen