SB&Ks instruktörskurs på Fighter Centre

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) håller instruktörskurser i Fighter Centres lokaler.

Den 20-21 september går Svenska Budo & Kampsportsförbundets instruktörskurser, Steg 1 såväl som Steg 2, i Göteborg och de praktiska momenten genomförs på Fighter Centre.

Instruktörer från både Fighter Muay Thai och Gladius MMA kommer att delta och nedan kan du läsa mer om kursinnehållet.

Steg 1

Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik med innehåll enligt nedan.

Tränarskap
-Ledarskap
-Grupputveckling
-Instruktörens roll
-Idrottsrörelsen
-Nödvärn, Kampsportslagen
-Skador och säkerhet

Träningslära
-Rörelseanalys
-Konditionsträning
-Styrketräning
-Idrottspsykologi
-Rörlighet
-Kost

Metodik
-Motorinlärning
-Instruktörens kroppsspråk
-Feedback
-Visa Pröva Instruera Öva
-Hel- och delmetod
-Träningslära i praktiken

Steg 2

Kursen bygger på fyra områden, funktionell träning, tillämpad träningslära, planering samt metodik med innehåll enligt nedan

Funktionell träning
-Skadeförebyggande
-Core
-MAQ
-Idrottsskador
-Tejpning

Tillämpad träningslära
-Anatomi
-Fysiologi
-Plyometrisk
-Barn och ungdom (utvecklingsfaser)

Planering
-Träningsplaneringsmöte (rollspel)
-Nollägesrapport, utvärdering av tidigare träning och målsättning (prestation, resultat, process)

Träningsfaser:
-Adaptation
-Hypertrofi
-Maxstyrka
-Grenspecifik

Periodisering
-Pulsering

Utvärdering
-Verktyg för utvärderingar, tester, (fysprofilen)