Instruktörer från FMT och Gladius på SB&Ks instruktörsutbildningar

Under september månad kommer instruktörer från både Fighter Muay Thai och Gladius MMA att deltaga på Svenska Budo & Kampsportsförbundets instruktörsutbildningar.

Deltagare från de båda föreningarna kommer att deltaga på såväl Steg 1 som Steg 2. Läs mer om de olika kurserna nedan:

Steg 1

Kursen bygger på tre områden, Tränarskap, Träningslära och Metodik med innehåll enligt nedan.

Tränarskap
-Ledarskap
-Grupputveckling
-Instruktörens roll
-Idrottsrörelsen
-Nödvärn, Kampsportslagen
-Skador och säkerhet

Träningslära
-Rörelseanalys
-Konditionsträning
-Styrketräning
-Idrottspsykologi
-Rörlighet
-Kost

Metodik
-Motorinlärning
-Instruktörens kroppsspråk
-Feedback
-Visa Pröva Instruera Öva
-Hel- och delmetod
-Träningslära i praktiken

Steg 2

Kursen bygger på fyra områden, funktionell träning, tillämpad träningslära, planering samt metodik med innehåll enligt nedan

Funktionell träning
-Skadeförebyggande
-Core
-MAQ
-Idrottsskador
-Tejpning

Tillämpad träningslära
-Anatomi
-Fysiologi
-Plyometrisk
-Barn och ungdom (utvecklingsfaser)

Planering
-Träningsplaneringsmöte (rollspel)
-Nollägesrapport, utvärdering av tidigare träning och målsättning (prestation, resultat, process)

Träningsfaser:
-Adaptation
-Hypertrofi
-Maxstyrka
-Grenspecifik

Periodisering
-Pulsering

Utvärdering
-Verktyg för utvärderingar, tester, (fysprofilen)

, , ,

Publicerad: