Gladius MMA utbildar fem barninstruktörer

Gladius MMA vidareutbildar fem av sina instruktörer som skickas på en utbildning som belyser rollen som ledare för barn och ungdomar i främst 6 till 18 års ålder.

Utbildningen som går i Halmstad den 6 september innehåller inga idrottsspecifika inslag utan fokuserar på följande delar och områden:

-Barn och ungdomars utveckling
-Barnet/ungdomen i centrum
-Ledarskapet
-Pedagogiken i praktiken
-Tränarfilosofi
-Föräldraengagemang
-Lek, gruppgemenskap och samarbete
-Att tänka på när man lär och leder barn med särskilda behov
-Grundläggande kunskap om upplägg av en träning
-Grundläggande första hjälpen

Deltagare från Gladius MMA blir: Robin Gidlöv, Serkan Özdem, Martin Danielsson, Jose-Manuel Wenzelius och Xhevdet Muli.

Läs mer om kursen på Facebook.