Gladius Lisa Pihl ny ordförande för SW-förbundet

Lisa Pihl blev på dagens årsmöte vald till ny ordförande för Svenska Submission Wrestling Förbundet. Hon är inte ny i SW-styrelsen utan hade tidigare kassörsposten. Lisa sitter även med i Gladius styrelse.
Stort grattis till Lisa och förbundet!

På bilden överlämnar fd ordförande Daniel Rosendahl till Lisa Pihl.