Gladius Foam-roller workshop

Jannes intention med workshopen är att öka kunskapen kring mobilitet/rörlighetsträning med Beastieboll och RumbleRoller. Detta ska förhoppningsvis leda till att den enskilda atleten ska kunna utföra underhåll på sig själv för att öka eller bibehålla god funktion i sin kropp. De flesta elitidrottare kör med detta idag: man kan få bort spänningar, öka sin rörlighet och snabba på återhämtningen.

 

Bilder från workshopen ligger på Gladius FB sida länk till bilder