Gladius sommarträning igång

Pga ombyggnad på övre plan så kommer det att finnas två grupper MMA och en grupp BJJ. Alla MMA pass går i C-hallen (längst in på nedre plan) och BJJ pass i B-hallen (till höger i korridoren på nedre plan). 

Avgift

MMA eller BJJ: 400 kr

MMA och BJJ: 500 kr

Betaning på BG 5834-5729 (namn och sommargrupp) i förväg.

Grupper

Från och med måndag den 10 juni till och med fredag den 12 juli 

MMA S1 – tränar måndag, onsdag, fredag 18:00-19:30

MMA S2 – tränar måndag, onsdag, fredag 19:30-21:00

BJJ S1 – tränar måndag, torsdag, fredag 18.00-19.30

Det kan förekomma friträningar under sommaren utanför detta schema. För att deltaga i dem behöver man ha betalat sommaravgiften.

Notera att schemat på hemsidan inte gäller förräns höstterminen börjar.

Publicerad: