Vinst för både Per Franklin och Christopher Wassberg på Heroes