FMTs nya styrelse 2013

August Wallén gjorde resumé av det gångna året, som varit väldigt framgångsrikt med bland annat två amatör-VMguld och ett proffs-VM.guld, EM-guld samt SM-guld . Förutom genomgång av 2012 års verksamhetsberättelse hölls även val till styrelsen och andra förtroendeuppdrag. 
Valbereredningens förslag till årsmötet godkändes enligt nedan.

Den nya styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emotett gott och framgångsrikt träningsår!

Styrelse

Ordförande – Alexsandra Snäckerström

Sekreterare – Lena Olsson

Kassör – August Wallén

Ledamot – Farzad Farokhmanesh

Ledamot – Tobias Jansson 

Förste suppleant – Ammi Mobacken

Andre suppleant – Michael Eduard Braddah Town

 Revisor 

Carl Heldtander

Valberedning

Ordförande – Linnea Skåpdal

Ledamot – Emil Larsson