Påminner om rabatt på Budo och Fitness för Gladius medlemmar