Föreläsning om fysträning

Föreläsningen kommer främst att belysa fysträning i samband med kampsport.
– Hur man bör periodisera sitt fysupplägg.
– Vad som bör ingå i fysupplägget.
– Hur man bör tänka kring sitt egna individuella fysupplägg