Instruktörsworkshop BJJ

Bland annat kommer följande diskuteras

-Skillnader i upplägg mellan grupperna
-Terminsplanering i stort
-Teknikurval
-Seminarium
-Gästinstruktörer
-Etc
Spännande!