Schema klart för VT2013

Det är vissa förändringar från förra terminen men i stora drag är det likt. Det som är nytt är ett SW Supreme pass på tisdag 17.30.

När de olika grupperna startar framgår av kalendern här på hemsidan.