Dags att göra intresseanmälningar

Fyll i formuläret och skicka in. Du får direkt ett mail tillbaka som du läser igen om svarar på.

Välkomna till oss!

Våra grupper med platsinfo


MMA Nybörjare 1
Dagar: Måndag och onsdag 20.30-22.00
Start: Onsdag 25:e augusti
Platsinfo: Gruppen kommer bli full (före eller i samband med start)

MMA Nybörjare 2
Dagar: Tisdag och torsdag 20.30-22.00
Start: Torsdag 26:e augusti
Platsinfo: Gruppen kommer bli full (före eller i samband med start)

MMA Nybörjare 3
Dagar: Onsdag 16.15-17.30 och söndag 16.00-17.30
Start: Onsdag 25:e augusti
Platsinfo: Gruppen kommer kanske bli full

MMA Nybörjare 4
Dagar: Tisdag och torsdag 11.00-12.30
Start: Torsdag 26:e augusti
Platsinfo: Gruppen blir inte full

BJJ Grund
Dagar: Tisdag 19.00-20.30, söndag 14.30-16.00 (även fredag 18.00-19.30).
Start: Söndag 29:e augusti
Platsinfo: Gruppen kommer bli full

BJJ Ungdom (10-14 år)
Dagar: Tisdag och torsdag 16.30-17.30
Start: Tisdag 31:e augusti

BJJ Barn (6-9 år)
Dagar: Måndag och onsdag 16.00-17.00
Start: Måndag 30:e augusti

BJJ Dagträning
Dagar: Måndag och onsdag 11.00-12.30
Start: Onsdag 25:e augusti
Platsinfo: Gruppen blir inte full

Publicerad: