Träning under jul och nyår

Kvällsträning 18.00-19.30, dörren öppnar 17.45 (notera att dörren låses strax efter 18.00)

Tisdag 15/12

Torsdag 17/12

Söndag 20/12

Tisdag 22/12

Söndag 27/12

Tisdag 29/12

Söndag 3/1

Tisdag 5/1

Torsdag 7/1Förmiddagar 9.00-11.00, dörren öppnar 08.45 (notera att dörren låses strax efter 09.00)

15-18/12, 20-23/12, 25-31/12, 2-5/1, 7-10/1Samtliga pass är fripass. Alla som deltar ansvarar för att hålla både lokalen och centret i ordning. Det är en förutsättning för att vi skall kunna genomföra detta

Publicerad: